НАШІ СПІВРОБІТНИКИ

 

Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток» (IDCIR) було створено у 1997 році. З 2014 року IDCIR базується в Києві та працює по всій Україні. Місією організації є сприяння розвитку відкритого громадянського суспільства, демократичних відносин в мультикультурних і розділених суспільствах,  переважно через формальну, неформальну  освіту та освіту дорослих. Організація  співпрацює з представниками усіх структурних рівнів системи освіти, місцевими органами влади, засобами масової інформації,  установами культури, місцевими та міжнародними НУО, внутрішньо переміщеними особами, етнічними громадами та організаціями, іншими зацікавленими сторонами.

Ірина Брунова-Калісецька

в. о. виконавчого директора  громадської організації «Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток», кандидат психологічних наук; співавтор навчального курсу «Культура добросусідства», методичних матеріалів та семінарів-тренінгів для вчителів та викладачів; координатор проектів миротворчої освіти Східноєвропейської мережі Глобального партнерства щодо запобігання збройних конфліктів, член Міжнародної Робочої групи з миротворчої освіти.

Коло інтересів: етнічна психологія, аналіз та дослідження  конфліктів ідентичностей та миротворчих процесів, практика попередження та трансформації соціальних конфліктів; полікультурна та багатомовна освіта, миротворча освіта; фасилітація діалогу, медіа в конфлікті; конфлікти пам’яті та колективна пам’ять; меншини; перехідне правосуддя та примирення; моніторинг та оцінка миротворчих та освітніх проектів.

Контакт: kalisira@gmail.com

 

Маргарита Араджионі

 кандидат історичних наук, член правління організації, керівниця творчої групи та авторка ідеї створення інтегрованого курсу міжкультурної та громадянської освіти «Культура добросусідства», менеджерка освітніх проектів організації, тренерка в освіті дорослих

Коло інтересів: міжетнічні відносини, конфліктологія; розвиток міжкультурної, громадянської та миротворчої освіти в Україні для дітей та дорослих; музейна педагогіка, культурно-освітній туризм; менеджмент дослідних та освітніх проектів; етнічна історія, культура національних меншин Півдня України, зокрема Криму; елліністика і греки в Україні та Причорномор’ї.

Контакти: margarad24@gmail.com , тел. 0973721584

 

 

Неля Лисенко

координаторка освітних проектів організації, психолог вищої кваліфікаційної категорії

Контакти: nelyanalys2875@gmail.com; тел. 0679009396

Лілія Лещенко

координаторка освітніх проектів організації, викладачка новогрецької мови

Контакт: liliyaleschenko@gmail.com