Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому: Методичні матеріали та практичний досвід

Збірка присвячена питанням громадянської освіти дорослих. У збірці містяться методичні рекомендації з використання активних, інтерактивних, групових форм роботи під час батьківських зборів та педагогічних нарад, щоб зробити їх більш актуальними, змістовними, практичними, ефективними і цікавими для дорослих. Також у ній поданий практичний досвід роботи з батьківською спільнотою учителів – випускників проекту. Збірка може бути корисною для андрагогів, педагогів, соціальних працівників, шкільних психологів, тренерів, громадських активістів, які працюють із дорослими у формальній і неформальній освіті.

Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому : Методичні матеріали та практичний досвід / [автори-укладачі: М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, Г. А. Коломоєць, В. І. Потапова]. – К. : ТОВ «Прометей», 2017.

Збірка Батьківські збори по-новому_2017_web